23948sdkhjf

Et milliondyk, en ottedobling og et enkelt minus: Se alle tallene for Jysk-familiens møbelselskaber

Der var milliarddyk på bundlinjen, da Lars Larsen Group tidligere på måneden løftede sløret for seneste årsregnskab. Årsagen til tilbagegangen skal dog først og fremmest findes i koncernens investeringsben, mens det er gået langt bedre på møbelfronten. Det viser en bunke dugfriske årsrapporter fra møbelselskaberne i Jysk-familiens portefølje.

Jyske rekorder

Starter vi med koncernens kronjuvel, dynedynastiet Jysk, blev 2021/22 endnu et rekordår. Her voksede omsætningen 11 pct. til 36,2 mia. kr., mens det stod noget mere stille på bundlinjen, der voksede fra 4,49 til 4,54 mia. kr. før skat.

Det var ikke desto mindre et resultat, adm. direktør Jan Bøgh ved efterårets offentliggørelse af nøgletal kategoriserede som flot, og i samme ombæring understregede han, at det var realiseret i et “meget specielt år”, der både bød på coronakvaler og en krig, der krævede længere perioder med lukkede butikker.

Ser vi alene på Jysks danske forretning, bød året også på fremgang på både top og bund. Mens der i fjor blev solgt dyner, senge og boligartikler for 5,98 mia. mod 5,75 mia. året forinden, realiserede den danske del af den verdensomspændende kæde et overskud før skat på 1,676 mia. mod 1,534 mia. i 2020/21.

JYSK A/S
Regnskabsår 2021/22 2020/21
Valuta mio. DKK mio. DKK
Nettoomsætning 5.978,2 5.750,2
Bruttofortjeneste 2.760,4 2.655,0
Resultat af primær drift 1.659,1 1.533,9
Resultat før skat 1.676,3 1.534,3
Årets resultat 1.308,0 1.198,2
Balancestatus 3.300,9 3.223,6
Egenkapital 2.334,0 2.224,2
Antal ansatte 2.145 2.040
Kilde: CVR

Tocifret toplinjefremgang

Også Actona Group tegnede sig i året for en tocifret toplinjestigning, mens indtjeningen faldt et nyk blandt andet grundet engangsomkostninger forbundet med opkøb. Ikke desto mindre var årets resultat på 225 mio. kr. før skat det næstbedste i virksomhedens historie, kun overgået af rekordåret 2020/21, og med to opkøb på et enkelt år har grossist- og produktionsvirksomheden taget et stort skridt mod 2025-målet om en omsætningsfordobling til 4 mia.

Selvom markedsvindene er vendt, er adm. direktør Jimmi Mortensen, der i april 2021 indtog chefstolen, således også ved godt mod, når det kommer til at tage forretningen det næste stykke ad vejen.

– Vi har oplevet et par omskiftelige år, som i det store hele har været positive for vores forretning. Nu kigger vi ind i nogle år, hvor vi må forvente en negativ påvirkning. Vi har et robust fundament at navigere igennem de kortsigtede udfordringer på og et stort potentiale til at nå vores langsigtede mål om fortsat vækst og yderligere markedsandele på det globale marked, lød det i oktober, da nøgletallene landede.

Actona Group A/S
Regnskabsår 2021/22 2020/21
Valuta mio. DKK mio. DKK
Nettoomsætning 2.685,6 2.425,3
Bruttofortjeneste 497,6 503,3
Resultat af primær drift 225,8 271,5
Resultat før skat 225,1 266,5
Årets resultat 168,8 208,5
Balancestatus 1.756,4 706,9
Egenkapital 477,3 300,8
Antal ansatte 2.331 1.399
Kilde: CVR

Halveret bundlinje

Hos Bolia, der har været en del af Lars Larsen Group siden 2001, fortsatte man ligeledes toplinjefremgangen, mens bundlinjen til gengæld blev halveret.

– Vi har, som mange andre, også oplevet udfordringer med kraftigt stigende materialepriser og leveringsudfordringer i det forgange år. Idet vi producerer alle møbeldesigns i Europa og kun benytter FSC-certificeret træ og topkvalitetsmaterialer, har prisstigningerne været så høje, at vi har valgt ikke at give dem fuldt ud videre på salgsprisen til vores kunder, lød det fra adm. direktør Lars Lyse Hansen, da nøgletallene blev offentliggjort i efteråret.

Ikke desto mindre meldte han i samme ombæring klar til at fortsætte den ekspansion, designkæden de seneste år har skruet op for, og det er ikke planer, den dalende forbrugertillid eller skyhøje inflation får lov at forpurre.

– Vi sparer og investerer faktisk på samme tid. Når man er en international virksomhed, findes der ikke én kur. Der er markeder, som brager frem, imens andre er hårdt ramt. Så vi er nødt til at se på, at det går fantastisk for os i Sydeuropa, så der må vi ikke skrue ned for farten, forklarede Lars Lyse Hansen i november.

BOLIA A/S
Regnskabsår 2021/22 2020/21
Valuta mio. DKK mio. DKK
Nettoomsætning 1.315,1 1.176,4
Bruttofortjeneste 328,8 334,7
Resultat af primær drift 50,0 96,7
Resultat før skat 43,7 88,5
Årets resultat 35,8 65,7
Balancestatus 538,0 494,2
Egenkapital 159,7 188,9
Antal ansatte 415 347
Kilde: CVR

Ottedobling trods milliondyk

Hos udemøbelproducenten Scancom International, der har fabrikker i Vietnam, Indonesien og Brasilien, måtte man i fjor se toplinjen tage et dyk, mens resultatet omvendt bragede frem og før skat endte på 17,5 mio kr mod foregående års 2 mio. kr.

Da nøgletallene landede i efteråret understregede adm. direktør Stig Maasbøl imidlertid, at fremgangen ikke var udtryk for, at det var blevet stort nemmere at drive forretning.

– Fra et resultatorienteret perspektiv er de alvorlige udfordringer blevet forværret af stigende omkostninger til råvarer og fragt det meste af året, lød det fra direktøren, der gav den stærke amerikanske dollar en god del af æren for resultatet.

Nu afslører årsrapporten da også, at fremgangen først og fremmest skyldes finansielle indtægter, og ser man i stedet på EBIT-resultatet, tegner Scancom sig for en tilbagegang fra foregående års plus på 37 mio. kr. til et minus på 6,9 mio. kr.

Omstændighederne taget i betragtning er der ikke noget at sige til, det har været svært at tjene penge. Da virksomheden tog hul på regnskabsåret 1. september 2021, var seks af otte vietnamesiske fabrikker lukket ned efter et omfattende corona-udbrud i landet, og de resterende to blev holdt kørende af 500 ansatte, der måtte bo i telte nær fabrikkerne afsondret fra omverdenen.

SCANCOM INTERNATIONAL A/S
Regnskabsår 2021/22 2020/21
Valuta mio. DKK mio. DKK
Nettoomsætning 1.225,3 1.290,8
Bruttofortjeneste 80,7 121,7
Resultat af primær drift -6,9 37,1
Resultat før skat 17,5 2,0
Årets resultat 5,0 -1,2
Balancestatus 1.175,9 916,1
Egenkapital 833,4 793,6
Antal ansatte 3.662 4.516
Kilde: CVR

Tilbage i rødt

Også Sengespecialisten blev i fjor udfordret på indtjeningen, og virksomheden måtte efter tre år med plusser på bundlinjen tegne sig for et underskud på 30,5 mio. kr. mod foregående års overskud på 11,5 mio. kr.

Underskuddet tilskrives først og fremmest udgifter forbundet med opkøb og integration af online-forretningen Sengetid.dk og den svenske butikskæde Sängjätten, som Sengespecialisten erhvervede i årets løb, men i årsrapporten får også det ustabile marked og den høje inflation en del af skylden.

– De to opkøb har i regnskabsåret 2021/22 samlet påvirket koncernens resultat før skat negativt med DKK 38,5 mio. Den væsentligste del heraf er poster af engangskarakter, fortalte adm. direktør Martin Bang, da nøglettallene landede i efteråret.

Han glædede sig i den forbindelse over, at der fortsat var plus på driften og således også lyspunkter i den årsrapport, der bliver den sidste med Martin Bangs underskrift. I forbindelse med en omstrukturering af Lars Larsen Group, er der nemlig blevet en ledig plads hos Jysk, hvor Martin Bang inden de fem år hos Sengespecialisten brugte 12 år af sin karriere. Nu vender han tilbage til dynedynastiet i rollen som Executive Vice President for Purchasing.

SENGESPECIALISTEN A/S
Regnskabsår 2021 2020
Valuta mio. DKK mio. DKK
Bruttofortjeneste 53,9 61,1
Resultat af primær drift 9,6 19,9
Resultat før skat -29,1 15,2
Årets resultat -30,5 11,5
Balancestatus 135,6 132,3
Egenkapital 71,6 70,7
Antal ansatte 90 81
Kilde: CVR

Ny mand, nyt plus

Også hos Ilva har omstruktureringen i LLG betydet udskiftning på topposten. Således er den dugfriske årsrapport den første, der bærer Martin Hallunds underskrift, efter han 1. september greb stafetten fra Rami Jensen, der er rykket videre til topposten i Jysk.

Og der er fortsat sorte tal på bunden hos møbelkæden, der i en årrække var et underskudsgivende smertensbarn i Lars Larsen Group. Alene i årene 2015-2020 tabte kæden mere end 380 mio. kr., men i 2020/21 blev minus vendt til plus, og også i 2021/22 var der plus på både drift og bundlinje.

Skønt begge er dykket siden sidste år, erklærede Martin Hallund sig tilfreds med udviklingen, da han i november præsenterede årets nøgletal.

– Set i lyset af et år med stigende usikkerhed blandt forbrugerne, er vi meget tilfredse med vores resultat, lød det fra direktøren, der trods den fortsat usikre markedssituation holder fast i planerne om fortsat svensk ekspansion.

Planen er at fastholde farten på den anden side af sundet, så der i det kommende år dobles op til otte svenske butikker.

ILVA A/S
Regnskabsår 2021/22 2020/21
Valuta mio. DKK mio. DKK
Nettoomsætning 1.7723,6 1.720,8
Bruttofortjeneste 397,6 395,2
Resultat af primær drift 91,2 100,7
Resultat før skat 87,5 102,2
Årets resultat 65,8 87,9
Balancestatus 507,1 546,7
Egenkapital 199,9 194,1
Antal ansatte 582 555
Kilde: CVR

Tiende toplinjerekord i træk

Heller ikke Sofacompany, der i 2021 blev en del af Lars Larsen Group, gik i fjor fri af markedets indtjeningsudfordrende luner.

Mens virksomheden for tiende år i træk satte toplinjerekord, denne gang med en fremgang på hele 52 pct. til 593 mio.kr., gik EBIT-resultatet tilbage fra 54 til 41 mio kr., og ifølge Henrik Andersen, der siden 2017 har svinget direktørstokken i virksomheden, var der da også nok at bakse med året igennem.

– Regnskabsåret startede med en næsten fuld Covid-19 nedlukning af vores produktionsfaciliteter i Vietnam, og da vi i januar endelig var tilbage til fuld produktionskapacitet, skulle vi kæmpe med store udfordringer inden for global containertransport – både på grund af begrænset kapacitet og væsentlige prisstigninger, fortalte Sofacompany-direktøren i oktober.

Han erklærede sig derfor også tilfreds med resultatet, der efter skat har vist sig nogenlunde at holde 2020/21-niveauet.

Sofaco Design ApS
Regnskabsår 2021/22 2021*
Valuta mio. DKK mio. DKK
Nettoomsætning 592,7 384,7
Bruttofortjeneste 128,5 110,1
Resultat af primær drift 67,7 72,8
Resultat før skat 74,7 76,1
Årets resultat 58,5 59,6
Balancestatus 236,2 177,9
Egenkapital 119,0 99,8
Antal ansatte 76 77
*Regnskabsåret 2021 strakte sig over bare 8 mdr. Tallene er således ikke direkte sammenlignelige.
Kilde: CVR

Se nøgletal for:
Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.14