23948sdkhjf

Byggecentrene øger overblikket over miljøvaredeklarationer

Danske Byggecentre vil lette dokumentationsbyrden i byggebranchen ved at knytte EPD-data til de unikke DB-varenumre

Kravene til data og dokumentation stiger støt i stort set alle ender og kanter i byggeriet. Og det gælder alle aktører – fra rådgivere og udførende til materialeproducenter og leverandører. Især i forhold til den grønne omstilling, hvor bæredygtigt byggeri er i fokus, stilles der ganske håndfaste krav til data og dokumentation.

Det mærker man også i forhandler-leddet. Medlemmerne af Brancheforeningen Danske Byggecentre oplever således stigende efterspørgsel fra kunderne på EPD-data (miljøvaredeklaration) på byggematerialer.

Danske Byggecentre har taget udfordringen op og brancheforeningen er i fuld gang med at skabe  mere gennemsigtighed og dermed mere bæredygtighed i byggebranchen

- Vores medlemmer oplever en stigende efterspørgsel på EPD-data på byggematerialer, og for at imødekomme dette behov er vi nu i gang med en omfattende indsats for at indsamle EPD-data og koble dem til vores unikke DB-varenumre, siger adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre.

Fakta om EPD (miljøvaredeklaration)

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk, dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder.

Det er altså en standardiseret metode til at levere informationer om energi- og ressourceforbruget, affaldsgenerering samt miljøpåvirkningerne fra produktionen, anvendelsen og bortskaffelsen af en byggevare.

Grundlaget for en EPD er en såkaldt livscyklusvurdering - LCA (Life Cycle Assessment/LivsCyklusAnalyse), hvor byggevarens miljøegenskaber kortlægges i hele dens livsforløb, det vil i princippet sige fra vugge til grav.

En EPD dokumenterer en række miljøpåvirkningskategorier (herunder global opvarmning, forsuring, næringssaltsbelastning m.fl.), men kvantificerer også forbrug af energiressourcer (bl.a. forbrug af hhv. vedvarende og ikke-vedvarende energi ressourcer) samt affaldsstrømme (her f.eks. mængden af bortskaffet affald og materialer til energiudnyttelse eller genanvendelse).

Kilde: EPD Danmark

Han forklarer, at arbejdet involverer tæt koordinering med producenter for at sikre præcise og opdaterede oplysninger om produkternes klimapåvirkning. Danske Byggecentres ambition er at skabe et solidt grundlag for vurdering og sammenligning af produkters CO2-udledning og bæredygtighed i hele deres livscyklus.

Påvirker hele værdikæden

Ifølge Palle Thomsen er opgaven med at koble EPD-data til de unikke DB-varenumre ikke kun et skridt mod større gennemsigtighed, men det vil også have betydelige fordele for byggeriets parter.

- Koblingen af EPD-data vil ikke kun opfylde den stigende efterspørgsel fra kunder og samarbejdspartnere, men vil også lette dokumentationsbyrden for de udførende markant. Byggecentrenes kunder kræver i stigende grad transparente oplysninger om produkters miljømæssige påvirkning, og ved at gøre disse oplysninger tilgængelige på unikke varenumre, giver vi dem magten til at træffe informerede valg i overensstemmelse med deres bæredygtighedspræferencer, fremhæver Palle Thomsen.

- Samtidig vil denne tilgang hjælpe vores medlemmer med at integrere bæredygtighed mere effektivt i deres forretningsprocesser. Ved at knytte EPD-data direkte til varenumre bliver det enklere for vores medlemmer at dokumentere og kommunikere produktets miljømæssige påvirkning til interessenter i hele værdikæden.

Vi er bevidste om, at denne indsats ikke er uden udfordringer. At sikre opdaterede data og engagere alle producenter er komplekse opgaver, men vi ser det som en investering i en mere bæredygtig fremtid for byggeindustrien, fastslår Palle Thomsen

Lettere at lave EPD’ere

Sideløbende med arbejdet afsøger Danske Byggecentre muligheder for at alle leverandører får lettere adgang til at lave EPD’er.

- Vi er klar over, at prisen for at lave en EPD holder mange af de små og mellemstore producenter tilbage. Det ønsker vi at lave om på og derfor undersøger vi forskellige mulige løsninger på problemet. Det er til hele branchens bedste, at så mange producenter som muligt får udarbejdet EPD’er, understreger Palle Thomsen, som opfordrer alle de producenter, som endnu ikke har EPD’er eller uploaded EPD-data om at gøre det i Byggebasen

- Vi kan se den store efterspørgsel, så mit råd til alle producenter er, at de skal i gang med at uploade EPD-data i ByggeBasen. Den grønne omstilling er i gang og uden EPD-data vil man få det svært, fremhæver Palle Thomsen.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.063