23948sdkhjf

TMI: Regeringens plan for urørt skov er ikke optimal for klima og biodiversitet

Regeringens plan for urørt skov vil skade klimaet og er ikke optimal for biodiversiteten, mener Træ- og Møbelindustrien, der efterlyser en national handlingsplan for bæredygtigt træ fra danske skove

Miljøministeren har netop fremlagt regeringens plan for udpegning af yderligere 30.000 ha urørt skov i 385 ældre løvskove som primært er placeret på Sjælland og Østjylland. Det samlede areal med urørt skov kommer dermed op på 55.000 ha. De resterende 20.000 ha, der fortsat mangler for at nå målsætningen om op til i alt ca. 75.000 ha, udpeges senere med fokus på statsejede nåletræsplantager i det vestlige Danmark.

Ifølge TMI vil statsskovene dermed i vidt omfang ophøre med at producere råtræ til dansk træindustri. Den urørte skov skal udrulles i nogle af landets bedste produktionsskove, blandt andet de vestjyske nåletræsplantager, der i udgangspunktet ikke har stort biodiversitetspotentiale, men har en stor klimaværdi, fordi de leverer bæredygtigt produceret træ til byggeriet og restprodukter til energisektoren.

Det fremgår af en netop offentliggjort plan fra Miljøministeriet, der er den konkrete udmøntning af et mål om 75.000 ha urørt skov og mere biodiversitet i Danmark, som regeringen og aftalepartierne bag Naturpakken.

 – Vi er rigtig kede af udmøntningen, for den vil ikke sikre de fremskridt for biodiversiteten, som var målet, og det går udover den danske træindustri og beskæftigelsen. Samtidig betyder det, at vi kommer til at mangle det bæredygtige træ, som skal sikre klimavenligt træbyggeri. Vi ser et stort behov for en national handlingsplan for dansk træproduktion, der sikrer, at danske skove kan levere bæredygtigt træ til den grønne omstilling, siger konsulent Simon Auken Beck fra Træ- og Møbelindustrien, der er en del af Dansk Industri.

Har valgt den nemmeste løsning

Træ- og Møbelindustrien har anbefalet politikerne at opnå målsætningen om urørt skov ved blandt andet at få certificeret hele det danske skovareal til bæredygtig skovdrift, som afsætter op til 10 pct. af skoven til urørt skov og biodiversitetsformål. En plan, der kunne gennemføres for de 888 mio. kr., som er afsat i Naturpakken, og som ville resultere i over 75.000 hektar urørt skov, men som samtidig ville opretholde træleverancerne fra de bedste produktionsskove.

 – Miljøministeriet har helt klart valgt den nemmeste løsning ved at udtage statsskovene, men nemt er ikke godt nok, når konsekvenserne er så store, siger konsulent Simon Auken Beck fra Træ- og Møbelindustrien.

For blot tre uger siden blev det, som en del af ”aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug”, besluttet at reducere statens træproduktion med 20 pct. fra 2026-2031 i de skove, der ikke allerede er udlagt til urørt skov. Presset på træ som ressource er derfor allerede enormt stort. Og i en tid med grøn omstilling har samfundet ikke brug for at skrue ned for den bæredygtige træproduktion, der er tværtimod brug for mere træ, lyder det fra brancheforeningen.

 – Vi undrer os over, hvor politikerne mener, at træet fortsat skal komme fra. Der er et stort politisk ønske om at sætte skub i eksempelvis klimavenligt træbyggeri, at lagre kulstof og substituere klimatunge materialer. Men samtidig fjerner de samme politikere reelt store dele af den træressource, der skal gøre ambitionen mulig, siger konsulent Simon Auken Beck.  

Et lille lyspunkt

Som et lille lyspunkt er Træ- og Møbelindustrien dog tilfreds med, at Miljøministeriet har lyttet til industriens ønske om, at statens produktion udfases over en årrække. Det giver træforbrugende virksomheder bedre mulighed for at tilpasse sig den nye situation, hvor landets største producent af certificeret bæredygtigt træ ophører med at levere træ til markedet.

Brancheforeningen er også tilfreds med, at der samtidig afsættes midler til at gennemføre såkaldt §25-registrering af de biologisk værdifulde skovområder hos de private skovejere. 

 – Der bliver større efterspørgsel på certificeret træ fra de private skovejere, og §25-registreringen vil hjælpe til at få fart certificeringsprocessen. Vi havde dog gerne set, at der også blev fulgt op med tilskud til grønne driftsplaner. Nu er det op til de private skovejere at komme på banen og blive certificeret, så vi kan opretholde den lokale produktion af træ, som danske virksomheder efterspørger, siger konsulent Simon Auken Beck, der ikke desto mindre er bekymret for fremtidens danske træproduktion.

 – De gentagne nedprioriteringer af dansk træproduktion stiller branchen i en rigtig dårlig situation. Det er ikke kun klimabidraget, der negligeres, men også betydningen for produktionen og beskæftigelsen i Udkantsdanmark. Der er reel bekymring for, om vi kan opretholde en konkurrencedygtig træindustri i Danmark, lyder det.

 

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078