23948sdkhjf

På bankernes nåde: Nye blodrøde regnskaber fra Paustian-selskaber

Mandag offentliggjorde Paustian en stribe regnskaber, hvor der sås tvivl om virksomhedernes fortsatte drift

Aarhusianske Frantz Longhis aktiviteter er organiseret i hvert fald i to selskabskonstruktioner: Det ene er Danish Management Group, som i sidste uge offentliggjorde et regnskab med et tab på 74,5 mio. kr.

Derudover ejer Frantz Longhi moderselskabet Frantz Longhi Design Group A/S, og dette selskab indeholder hovedparten af Paustians aktiviteter. I går offentliggjorde selskabet årsregnskabet, og på bundlinjen står minus 39 mio. kr. 

Selskabets soliditetsgrad er minus 49,8 pct., og egenkapitalen er minus 38,5 mio. kr.

I regnskabet fra Frantz Longhi Design Group skriver revisorerne:

”Vi gør opmærksom på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Det [er] for regnskabsåret 2023/24 usikkert, om der opnås forbedret driftsindtjening, forbedret kapitalbinding i arbejdskapital samt om selskabernes kreditramme hos eksisterende pengeinstitutter kan forblive uændret.”

Frantz Longhi selv betragter imidlertid formuleringen som en teknikalitet.

"Formuleringerne er en standardformulering, som revisorer rent revisionsteknisk skal indsætte, når underskud er, som det er - og det er fair nok. Formuleringen betyder omvendt, at det er en såkaldt "going concern"-udtalelse fra revisor, dvs. der forventes en fortsættelse af driften. Driften fortsætter, og banklån er tilstede. Vi er i gang med at skære den samlede koncern til, så den er bæredygtig," skriver Frantz Longhi i en mail, hvori det også fremgår, at der fortsat er en egenkapital på 150 mio. kr. i Danish Management Group.

Et lignende svar modtog Wood Supply fra Frantz Longhi, da Danish Management Group i forrige weekend aflagde regnskab. To dage senere var Paustian Aarhus gået konkurs, og Frantz Longhi udtrykte overraskelse overfor erhvervsmediet Finans.

Wood Supply har bedt Frantz Longhi om et interview, men har trods gentagne henvendelser ikke modtaget andet end ovenstående mailsvar.

Kompliceret selskabskonstruktion

Under moderselskabet Frantz Longhi Design Group er der fire selskaber, som særligt bidrager til tabet på 39 mio. kr.

Paustian A/S selv og dets datterselskaber Paustian Snedkeri, Paustian Webshop og Paustian2gether. Med undtagelse af Paustian Snedkeri afgav alle selskaber regnskaber i går mandag. Og i alle regnskaber sås ”der tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften”.

Paustian A/S kom ud med et underskud på 26,9 mio. kr., og da selskabet har tabt mere end 50 pct. af dets selskabskapital i det forgangne regnskabsår, er selskabet omfattet af selskabslovens paragraf 119. I den står, at der inden for et halvt år skal gennemføres en generalforsamling, hvor der tages stilling til selskabets videre drift.

I øvrigt har Paustian A/S lånt 4,8 mio. kr. til Datoselskabet af 21. september 2018 ApS. Dette selskab hed indtil tirsdag i sidste uge Paustian Aarhus ApS og drev Paustians flagskibsbutik i Aarhus. Selskabet gik konkurs i sidste uge.

I alt har Paustian A/S 13,9 mio. kr. til gode hos tilknyttede selskaber, men samtidig skylder Paustian A/S selv 29,7 mio. kr. til tilknyttede selskaber og 21,6 mio. kr. til banker.

Paustian Snedkeri blev 16. november taget under rekonstruktion af Skifteretten i Randers under navnet Frederiksen Grenaa A/S. Der er derfor ikke offentliggjort regnskab for virksomheden i det aktuelle regnskabsår. Dog fremgår det af regnskabet for Paustian A/S, ”at der er uventet underskud (…) i Paustian Snedkeri ApS som følge af nedgang i forbrugertillid og køb.”

Paustian Webshop tabte 5,4 mio. kr. i 2022/23, og egenkapitalen er på minus 2 mio. kr. Selskabet Paustian2gether tabte 5,3 millioner kr., og egenkapitalen var ved regnskabets afslutning minus 4,9 mio. kr. Begge selskaber er omfattet af selskabslovens § 119, da de også har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078