23948sdkhjf

Danske trævirksomheder og internationale aktører i fælles kamp for Amazonas’ regnskov

En række danske og internationale aktører inden for træbranchen slår sig nu sammen i bestræbelserne på at sikre en mere ansvarlig og bæredygtig skovforvaltning i Amazonas’ regnskov.

Målet er at udbrede bæredygtig skovforvaltning og forbedre mulighederne for de skovbrug, der vælger en klimavenlig tilgang, og blandt de danske aktører finder man Dansk Træforening, træimportørerne Global Timber og Wennerth Wood samt nordjyske Keflico.

– Hvis vi som importør vil bidrage til at gøre regnskoven i Amazonas mere bæredygtig, bliver vi nødt til at samle branchen og danne fælles front. Derfor går vi nu ud med det her initiativ, som blandt andet indebærer en opfordring til at støtte bæredygtig skovdrift og træproduktion samt gøre opmærksom på, at der er øget behov for bæredygtighedscertificerede skovområder og træbaserede produkter herfra, lyder det fra Kasper Kopp, chef for Sourcing & Compliance i Keflico.

Bæredygtig produktion skal være en god forretning

Træproduktionen i Amazonas-regnskoven er faldet med knap 70 pct. over de seneste 20 år, mens skovrydningen i Amazonas til gengæld har nået sit højeste niveau i 12 år. Den skadelige skovhugst har spredt sig til hjertet af regnskoven og afbrændingerne frygtes at sætte rekord igen i år. Årsagerne skal ifølge IDH – The Sustainable Trade Initiative – findes i især industrielt landbrug og produktion af kød og soya. 

– Det grundlæggende problem er, at det ikke altid er en den bedste forretning at drive bæredygtigt skovbrug i Amazonas. Mange af træerne bliver derfor brændt eller fældet for at gøre plads til mere rentabelt landbrug med sojabønner og kvæggræsning, der hurtigt udpiner jorden og driver landmændene endnu længere ind i skovene. For at bevare regnskoven er det derfor nødvendigt at gøre bæredygtig træproduktion til en god økonomisk forretning og investering. På den måde er der en interesse i at bevare skoven gennem skovdrift, forklarer Kasper Kopp og fortsætter:

– Udenforstående vil jo umiddelbart synes, at det lyder positivt, at træproduktionen i Amazonas er faldet voldsomt, men i realiteten er det faktisk et kæmpe problem, fordi alternativet oftest er rovdrift og afbrænding af træer til fordel for landbrug. Hvis man vil bevare regnskoven, er det derfor nødvendigt i stedet at sikre en bæredygtig træproduktion.

Vil hæve markedsandele for certificeret træ

Med initiativet viser parterne deres interesse i at fremme træ fra bæredygtige, ikke-destruktive kilder, bæredygtig skovdrift, FSC-certificeret træ og mindre kendte træarter. Særligt fremhæves potentialet i at lade flere skovområder blive bæredygtighedscertificeret ud fra FCS-certificeringen, der forhåbentlig kan vise sig nyttigt i forhold til at vende den negative udvikling og sikre en mere bæredygtig træproduktion og skovdrift:

– Vi ser et stort uudnyttet potentiale i at øge de brasilianske koncessionsområder, hvor staten giver private aktører lov til at drive lovlig skovdrift. Driften i de statslige koncessioner svarer nemlig stort set til de høje standarder hos FSC, som er en af de mest anerkendte og anvendte miljøcertificeringer i Danmark og resten af verden. På den måde kan koncessionsområderne relativt nemt konverteres til FSC-standarder, som vil sikre den bæredygtige produktion af træ. Helt konkret vurderer Imaflora, at der er potentiale til at øge områderne til mere end syv millioner hektarer – det er mere end en tredobling af de nuværende FSC-certificerede skovarealer i Amazonas, lyder det fra Kasper Kopp.

FSC-certificeringen betyder, at der stilles en række krav, ikke bare til natur og miljøforhold, men også til sociale forhold. Med certificering udlægges større skovarealer til beskyttet natur, mens arealer, hvorfra der tages tømmer, forvaltes med en bæredygtig skovdrift. Typisk med en lang rotation mellem fældninger og med hensyntagen til skovens robusthed, træarter og beskyttelse af truede arter. 

Ifølge Keflico er en af de største udfordringer, at der er usikkerhed blandt træproducenterne i forhold til, om efterspørgslen på FSC-certificeret træ er stor nok. Et af formålene med initiativet er derfor at sende et signal om, at markedet for det miljøcertificerede træ er til stede.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.141