23948sdkhjf

Dansk møbelindustri er på vej ud af den mørke tunnel…

”Nu handler det om at undgå et modkørende tog”, skriver branchedirektør Flemming Larsen fra Træ- og Møbelindustrien i dagens klumme.
De danske møbelvirksomheder blev særdeles hårdt ramt i forbindelse med finanskrisen i 2008. Omsætning, indtjening og beskæftigelse styrtdykkede til et niveau, som lå op til 40 procent under topniveauet i 2007.

Det var et langt kraftigere fald end i erhvervslivet generelt. Det kan tilskrives svigtende forbrugertillid, kollaps i byggeaktiviteten og i boligomsætningen. Heller ikke på eksportmarkedet var der nogen imponerende vækst.

I en lang periode derefter har niveauet derfor været stort set uændret.

Det har krævet store omstillinger i virksomhederne. Det har handlet om at få styr på omkostningerne. Det har handlet om at omlægge forretningsmodeller, sanering og fornyelse af produkter samt øget indsats i forhold til eksportmarkederne, som trods alt havde en større vækst, end den man kunne finde på hjemmemarkederne.

Det har også for mange virksomheder krævet investeringer og nye indsatser. Og her har finanskrisen vanskeliggjort mulighederne for at få tilstrækkelig finansiering.

Konsekvensen har været, at mange virksomheder har måttet dreje nøglen om, eller fusionere med andre virksomheder, mens andre har måttet løfte sig selv op ved håret for at komme igennem.

Intakte kerneværdier er grundlag for vækst
I løbet af 2014 kunne vi se de første tegn på, at tingene for alvor var ved at vende. Og her, efter udgangen af 2. kvartal, kan vi se de første markante ryk i omsætning og i eksport. Samtidig synes virksomhedernes bundlinjer at bevæge sig i den rigtige retning.

Årsagen til vendingen skyldes dels, at der er en stigende vækst i økonomien – både i Danmark og i udlandet – men i særdeleshed at virksomhederne har haft talent til at holde fast i den danske møbelindustris kerneværdier, samt at afsætningsindsatsen i forhold til eksportmarkederne er blevet intensiveret.

På de betingelser, som møbelvirksomhederne har levet under i en lang periode, er det imponerende, at der fortsat findes en solid møbelindustri i Danmark.

Virksomhedernes fokus på godt design, god håndværksmæssig kvalitet og troværdighed omkring leverancer og service er vigtige faktorer, hvis de skal få kunderne i tale. Det har virksomhederne generelt holdt fast i som en vigtig kerneværdi. Og det er faktisk lykkedes et langt stykke ad vejen. Det er også en af grundene til, at der, trods høje omkostninger, findes et møbelmiljø i Danmark.

Fem politiske krav fra møbelbranchen
Det talent, som virksomhederne har demonstreret, skal nu ledsages af et ligeså stort politisk talent, hvis et af flagskibene i dansk design fortsat skal være sødygtigt. Og møbelvirksomhederne efterlyser forandringer på en række områder.

For det første at reguleringen af danske møbelvirksomheder flugter med reguleringen på EU-plan, og at der ikke sker overimplementering i reguleringen, som stiller danske virksomheder ringere end vore konkurrenter. Her er regeringens initiativ omkring et implementeringsudvalg et godt instrument.

For det andet at der sikres et bedre samspil mellem designinstitutioner og virksomheder; blandt andet ved at produktmodning, markeds- og kundeovervejelser balanceres bedre i forhold til de æstetiske/kunstneriske overvejelser, som selvfølgelig hører naturligt hjemme på en designinstitution, men hvor der også lægges vægt på, at der ikke udelukkende skabes inspirerende unika, som ikke kan kommercialiseres.

For det tredje at offentlige møbelindkøb, der løber op i trecifrede millionbeløb på årsbasis, sker med udgangspunkt i rimelige, dokumenterbare og kontrollerede krav, så de administrative byrder i forbindelse med udbud mindskes, og risikoen for aflyste udbud reduceres.

For det fjerde at der ved miljø- og arbejdsmiljøkrav og administrationen heraf selvfølgelig sikres et godt arbejdsmiljø og miljø, men at det sker på grundlag af, hvad der i praksis er muligt.

For det femte at der i den offentligt støttede afsætningsindsats - ved siden af satsningerne på store fremstød på fjerne markeder - også satses på flere aktiviteter der retter sig mod mindre og mellemstore virksomheder på de nærmere markeder.

Det er grundlæggende virksomhedernes eget ansvar at udvikle deres eget talent og udnytte de muligheder, som den globale økonomi giver.

Men politikerne kan bidrage ved at sikre at rammevilkårene er så gode som overhovedet muligt.

En god kombination af virksomhedernes eget talent og politisk velvilje vil kunne skabe et godt grundlag for at danske møbelvirksomheder også i fremtiden kan spille en rolle – både for den danske økonomi og for Danmarks image i en global verden.
Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078