23948sdkhjf

Fynsk juletræsgods taber erstatningssag mod staten

Arealer ved Brahetrolleborg blev omfattet af naturbeskyttelseskrav. Ejer krævede forgæves højere erstatning

Den fynske godsejer Catharina Reventlow-Mourier havde forlangt mere end 30 millioner kroner i supplerende erstatning fra staten, efter at et område ved Brahetrolleborg Slot er blevet omfattet af skovlovens regler om beskyttede naturområde.

Det får hun ikke. I stedet får hun ekstra regning på modpartens sagsomkostninger for at føre sagen for Højesteret formedelst 1,6 millioner kroner.

Højesteret er tirsdag nået frem til, at Østre Landsrets dom fra 2018 i striden mellem godset og Miljøstyrelsen skal stadfæstes.

Jorden omkring Brahetrolleborg anvendes hovedsageligt til skovdrift i form af dyrkning af juletræer.

Men på grund af det fælleseuropæiske naturbeskyttelsesprojekt Natura 2000 blev godset i 2012 efter en afgørelse fra Skov- og Naturstyrelsen omfattet af visse restriktioner for dele af området.

Det er blandt andet ikke tilladt med såkaldt renafdrift, hvor alle træer fældes samtidigt, derudover skal arealerne være domineret af bestemte trætyper, og der er angivet et nærmere antal træer, som ikke må fældes.

Der må heller ikke anvendes gødning eller pesticider i forbindelse med skovdriften.

Myndighederne har vurderet, at godset på grund af restriktionerne ville lide et varigt tab på cirka syv millioner kroner. Men godsejeren mener, at tabet vil være meget større. Derfor er hun gået rettens vej.

Højesteret har i forbindelse med sagen indhentet skønserklæring fra en godsforvalter, en skovrider og tidligere CBS-rektor Per Holten-Andersen. Og deres vurderinger har ikke givet højesteretsdommerne anledning til at ændre på taksationskommissionens afgørelse.

Højesteret anfører, at godset i en vis grad vil have mulighed for at flytte dyrkningen af juletræer fra Natura 2000-arealerne til andre arealer "uden væsentligt tab"

Afgørelsen fra Skov- og Naturstyrelsen i 2012 kom efter en årrække med forhandlinger mellem styrelsen og godset. Allerede tilbage i 2004 blev godset i en periode pålagt restriktioner, mens myndighederne undersøgte forskellige forhold.

Disse restriktioner medførte også et tab, og i forbindelse med sagen i Højesteret har Miljøstyrelsen indvilget i at forhøje det beløb med yderligere 653.000 kroner.

Men på bundlinjen har højesteretssagen været en underskudsforretning for godset. Retten har vurderet, at staten har haft omkostninger for godt 1,6 millioner kroner ved at føre sagen, og den skal Reventlow-Mourier betale.

/ritzau/

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.079