23948sdkhjf

Brancheforening i nyt udspil: Vil plante skov på størrelse med Lolland

Den danske selvforsyningsgrad af bæredygtigt træ skal fordobles. Sådan lyder budskabet i et nyt udspil fra brancheforeningen Træ- og Møbelindustrien, TMI.

Foreningen ser et akut behov for en ny, ambitiøs skovplan, og TMI foreslår i udspillet, at der frem mod 2030 etableres ikke mindre end 125.000 hektar ny skov i Danmark. Det svarer til hele Lollands størrelse.

– Vores selvforsyningsgrad er alt for lille, og det gør Danmark for afhængig af import af et så vigtigt råstof som træ. Det er på tide, at vi begynder at investere i Danmarks egen træproduktion. Det kræver en ny, ambitiøs skovplan, der har som målsætning at fordoble Danmarks selvforsyningsgrad af træ og accelerere skovrejsningen, så vi frem mod 2030 får rejst mindst 125.000 hektar ny skov i Danmark, siger branchedirektør Lærke Flader.

Ifølge brancheforeningen rækker den danske træproduktion i dag til en femtedel af forbruget, og krigen i Ukraine samt Kinas aggressive opkøb af europæisk træ har udfordret situationen på verdensmarkedet. Derfor mener foreningen, at der er brug for hurtig handling.

– Træmanglen er en stor udfordring for klimakampen, og problemet kan vokse sig endnu større i fremtiden, fordi vi skal bygge mange flere klimavenlige boliger og vælge bæredygtige materialer og møbler i træ. Vi har brug for politisk handling, der øger udbuddet af træ på både kort og lang sigt, siger Lærke Flader.

En rundspørge blandt TMI’s medlemmer viser, at 45 pct. allerede har måttet sige nej til nye ordrer og kunder på grund af træmangel, og 45 pct. forventer at sige nej i nærmeste fremtid.

En anden vej til urørt skov

Hos TMI har man heller ikke haft mange rosende ord tilovers for seneste års politiske aftaler, der ifølge foreningen har været med til at forværre problematikken. Det gælder blandt andet det politiske mål om, at 75.000 hektar statsskov skal udlægges som urørt og produktionen af løvtræ helt udfases fra de statslige skove. Yderligere blev det i landbrugsaftalen fra efteråret 2021 besluttet at reducere statens træproduktion med en femtedel i perioden 2026 til 2031.

– Det er dårlig timing at lukke ned for den danske træproduktion, da det forværrer forsynings- og klimakrisen. Vi skal absolut have mere biodiversitet, men det skal og kan forenes med, at statens skove fortsat kan producere noget af det bedste gavntræ, vi har i Danmark. Vi skal jo både løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, siger Lærke Flader.

Konkret foreslår TMI derfor i stedet, at alle skovarealer over 50 hektar skal være certificeret bæredygtige i 2030. På den måde sikres det, at 10 pct. af arealerne automatisk afsættes til urørt skov og biodiversitetsformål på tværs af statens og de private skove og at forsyningen af bæredygtigt træ opretholdes og øges.

Avisen Danmark har præsenteret brancheforeningens udspil for en række politikere, hvoraf flere reagerer positivt, skønt der også er forbehold. Eksempelvis har Socialdemokratiets Mette Gjerskov ”svært ved at se” at der skal ændres på reglerne for urørt skov, mens Radikales Rasmus Helveg Petersen understreger, at der skal være sikkerhed for, at samme mængde urørt skov kan sikres via det nye udspil.

Ifølge Venstres klimaordfører Marie Bjerre er forslaget fra TMI et, der flugter Venstres ønske om mere skov.

– Efterspørgslen på træ er stor, og den må meget gerne blive endnu større, så vi kan få endnu mere træ i byggeriet. Skovrejsning er ikke gratis, så der er også nogle økonomiske hensyn at tage, så om det lige kan blive som TMI ønsker, kan jeg her og nu ikke vurdere, siger Marie Bjerre til Avisen Danmark.

Ifølge TMI’s beregninger vil det koste mindst en halv milliard årligt at realisere forslaget. 

Find alle TMI's anbefalinger til en ny skovplan her.  

Skovplanen skal ifølge TMI sætte følgende mål:

 • Fordobl Danmarks selvforsyningsgrad: Den danske selvforsyningsgrad af træ skal fordobles fra at kunne dække ca. 20-25 pct. af det danske forbrug til ca. 40-50 pct.
 • Accelerér skovrejsningen: Det politiske mål (fra 1989) om at fordoble det danske skovareal, så det udgør 25 pct. af det samlede areal i 2070-2090, skal fremrykkes og nås i 2060. Det kræver, at vi næsten tidobler den nuværende gennemsnitlige årlige skovrejsning. Frem mod 2030 bør der rejses mindst 125.000 ha ny skov i Danmark, og frem mod 2040 mindst 250.000 ha.
 • Certificer alle skovarelaer: Alle danske skovarealer (over 50 ha) skal være certificeret bæredygtige i 2030 ved krav i skovloven.

Nye tiltag skal hurtigt øge mængden af dansk certificeret træ:

 • Den grønne fond, klimaskovfonden og andre nye politiske aftaler skal prioritere midler til skovrejsning (mindst 0,5 mia kr. årligt).
 • Alle skovarealer (over 50 ha) skal være certificeret bæredygtige i 2030 ved krav i skovloven.
 • Tilskuddet til grønne driftsplaner skal genindføres.
 • Undgå stop for produktionen af løvtræ i statens skove ved at udlægge urørt skov på tværs af statslige og private skove (evt. via mageskifte).
 • Reduktionen af statens træproduktion skal aflyses, i områder som ikke er udlagt til urørt skov.
 • Udlæg urørt skov i takt med at skovarealet øges og at nye skove kan kompensere for den reducerede træproduktion i urørte skove.
 • Regeringen skal etablere et klimapartnerskab for dansk skov- og træproduktion med deltagelse af relevante ministerier, erhvervslivet inden for skovproduktion og produktion af træprodukter, samt private investorer. Det skal sikre finansiering og rette aftag af certificeret træ.
 • Lovgivningen skal tilpasses, så forsikrings- og pensionskasser både kan eje og drive klimaskov.
 • Kommuner og regioner skal – ligesom staten – kun kunne indkøbe certificeret træ.
 • Nye offentlige bygninger skal leve op til den frivillige CO2-klasse på 8 kg/CO2-ækv/m2 pr. år.

Træ- og Møbelindustrien, DI

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.081