23948sdkhjf

Fredericia Furniture har polstret pengekassen

Hos Fredericia Furniture blev der sidste år langet endnu flere designmøbler over disken.

Det viser det nyligt offentliggjorte årsregnskab, hvor bruttoresultatet voksede med 9 pct. og således landede på 41,9 mio. kr. sammenlignet med 38,5 mio. året forinden.

Til gengæld har stigende personaleomkostninger og af- og nedskrivninger lagt en dæmper på indtjeningen, og driftsresultatet er med 4,1 mio. kr. noget mindre end de 5,9 mio. kr., det lød på i 2018. Omvendt er det gået med egenkapitalen, der i årets løb er vokset fra 42,3 til 45,9 mio. kr.

Møbelproducenten peger i ledelsesberetningen på, at der fortsat investeres væsentligt i produktudvikling, salgsressourcer, kommunikation og branding, og at disse investeringer i overensstemmelse med strategien også vil fortsætte i indeværende regnskabsår.

– Selskabet har fortsat et langt sigte og en sund balance, som gør, at der også i 2020 forsat vil blive investeret i vækstinitiativer til sikring af opfyldelsen af de i strategien opsatte finansielle mål, skriver ledelsen, der dog understreger, at det i år sker under hensyntagen til den usikkerhed, udbruddet af coronavirus har medført.

En usikkerhed, der også har sat spor i virksomhedens forventninger til 2020.

– Ledelsen forventede før udbruddet af COVID-19 en fortsat positiv udvikling i omsætning og indtjening på mindst samme niveau. Udbruddet af COVID-19 betyder dog, at ledelsen har revurderet sine forventninger. Det er dog ikke på nuværende tidspunkt muligt at foretage et pålideligt skøn over den samlede effekt, som udbruddet og spredningen af COVID-19 vil få på virksomheden og dens resultat for 2020, slår ledelsen fast.  

Fredericia Furniture A/S
mio. kr. 2019 2018
Bruttofortjeneste 41,9 38,5
Driftsresultat 4,1 5,9
Resultat før skat 4,7 6,2
Årets resultat 3,6 4,8
Balancesum 74,8 69,5
Egenkapital 45,9 42,3
Gns. antal ansatte 61 60
Regnskabsåret blev afsluttet 31. december 2019.
Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094