23948sdkhjf

Danske Byggecentre: Merkantile uddannelser er vigtige for den grønne omstilling

Med et politisk udspil vil Danske Byggecentre sætte fokus på de merkantile uddannelser og være med til at få flere til at søge uddannelserne

Det er dygtige håndværkere, der bygger de mest bæredygtige boliger og energieffektiviseringer, som vi så hårdt har brug for i den grønne omstilling. Men selv de dygtigste håndværkere er afhængige af de merkantile uddannelser.

Det fastslår Brancheforeningen Danske Byggecentre i et politisk udspil til forhandlingerne om erhvervsuddannelser på Christiansborg. Det politiske udspil indeholder fire konkrete forslag, som skal medvirke til at øge kendskabet til de merkantile uddannelser og øge optaget.

- Når vi taler om den grønne omstilling, er det ofte håndværkere, der får mest opmærksomhed. Og det er forståeligt, da deres arbejde er af afgørende betydning. Men selv de dygtigste håndværkere er afhængige af de merkantile uddannelser, og hvis vi ikke gør noget, risikerer vi at mangle 57.000 uddannede i 2030. Derfor er det vigtigt, at vi styrker de merkantile uddannelser og antallet af optagelser hertil, siger Palle Thomsen.

De fire løsningsforslag

Brancheforeningen Danske Byggecentre har fire konkrete forslag til de kommende forhandlinger om erhvervsuddannelser på Christiansborg. Forslagene skal medvirke til at øge kendskabet til de merkantile uddannelser og øge optaget:

  • Studievejledere fra erhvervsuddannelserne skal have adgang til at vejlede eleverne på landets gymnasiale uddannelser, og gymnasierne skal ikke blive målt på, hvor mange gymnasielever der fortsætter med videregående uddannelser.
  • For at øge kendskabet til mesterlære bør flere elever, forældre, virksomheder og UU-vejledere være bekendt med muligheden, også inden for de merkantile uddannelser.
  • Erhvervsuddannelserne uddanner en bred vifte af kompetencer og erhvervsmæssige færdigheder ud over håndværk. Derfor skal man, også fra offentlig side, bryde med den gængse opfattelse og omtale uddannelserne med de nuancer og særpræg, de faktisk besidder. Adskil erhvervsuddannelserne sprogligt og kald dem ved deres navn. De merkantile uddannelser skal være kendt som de merkantile uddannelser.
  • Italesæt det bæredygtige i de merkantile uddannelser. Uden de merkantile uddannelser ville vejen til en grønnere verden være fyldt med forhindringer og forsinkelser. Det er afgørende at forbedre fortællingen af disse uddannelser, så de præsenteres på en mere retvisende og tillokkende måde.

Kilde: Danske Byggecentre

Han håber, at det politiske udspil kan hjælpe med at sætte fokus på de merkantile uddannelser og hvor vigtige de er for den grønne omstilling.

Fokus på studievejledning

Ifølge Danske Byggecentre, så bliver alt for mange elever i uddannelsessystemet vejledt forkert og ender på de forkerte hylder. Brancheforeningen peger i det politiske udspil på, at en analyse fra 2022 viser en stigning i antallet af studerende under 30 år, som hverken er i gang med eller har afsluttet en ny uddannelse fem år efter studentereksamen. I 2014 var antallet 15.000, i 2021 var tallet 23.000. Alt for mange elever bruger aldrig deres gymnasiale uddannelse og ender som ufaglærte.

- Det er ikke godt nok og vidner om, at eleverne bliver vejledt forkert og ender på den forkerte hylde. Alene blandt HHX-elever ender 40 pct. i lærepladser efter afsluttet eksamen. Hvis vi giver erhvervsuddannelsernes studievejledere adgang til disse elever, vil de i højere grad være i stand til at præsentere et alternativ for den enkelte elev, understreger Palle Thomsen.

- En barriere for forslaget er, at gymnasierne bliver målt på, hvor mange gymnasielever der fortsætter med videregående uddannelser. Gymnasierne har altså et incitament til at holde studievejledere fra erhvervsuddannelserne væk. Derfor bør studievejledere fra erhvervsuddannelserne have adgang til at vejlede eleverne på landets gymnasiale uddannelser, og gymnasierne skal ikke blive målt på, hvor mange gymnasielever der fortsætter med videregående uddannelser, siger Palle Thomsen.

Merkantile erhvervsuddannelser

Uddannelserne inden for det merkantile område giver muligheder for specialisering inden for alle aspekter af arbejdet med økonomi, rådgivning og lager og logistik. Det er for eksempel inden for dette område, man finder uddannelser til finansiel rådgiver og handelselev.

Man kan beskæftige sig med erhvervsjura, investering, samfundsøkonomi og afsætning, og man kan dygtiggøre sig inden for emner som logistik, indkøb og økonomistyring. Området omfatter også uddannelser inden for oplevelsesøkonomi og skatter og afgifter.

Kilde: UddannelseGuiden

- Samtidig skal vi øge kendskabet til mesterlære. For mange unge udgør tanken om skolebænken en betydelig barriere, der forhindrer dem i at søge en uddannelse. Her tilbyder mesterlære et alternativ, hvor man kan kombinere teori og praksis, påpeger Palle Thomsen og tilføjer, at sådan en mesterlæreordning også tilbydes inden for de merkantile uddannelser.

I det politiske udspil fremhæver Danske Byggecentre også, at det for at tiltrække flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, såsom en merkantil, er det nødvendigt at stoppe med at betragte alle erhvervsuddannelser som udelukkende rettet mod håndværkerfagene. Job og uddannelse bidrager til identitet og karakter, og det gælder også for personer med merkantile uddannelser, der fortjener at kunne markere deres egen retning og være stolte af deres uddannelse.

Erhvervsuddannelser er andet end håndværksfag

- Alt for længe har man betragtet erhvervsuddannelser som synonyme med håndværk og italesat alle 105 retninger, fra guldsmed til logistikspecialist, som det samme. Ønsker vi at gøre uddannelserne mere attraktive, er det nødvendigt at præsentere dem som det, de er. En merkantil uddannelse er en merkantil uddannelse og ikke blot en erhvervsuddannelse, siger Palle Thomsen og tilføjer, at unge i stigende grad vælger jobs, der giver personlig mening og harmonerer med deres personlige værdier.

I det politiske udspil vurderes det, at klimaforandringerne for mange giver grobund for bekymringer, og derfor bør fortællingen om de merkantile uddannelser fokusere på, hvordan de bidrager til den grønne omstilling.

- I en tid hvor klimaforandringer er en central bekymring, er det vigtigt at forstå den rolle, de merkantile uddannelser spiller i den grønne omstilling. De uddanner for eksempel eksperter inden for logistik, salg, formidling og rådgivning, der er afgørende for at drive bæredygtige projekter fremad, understreger adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre.

Danske Byggecentres udspil kan læses her:

https://bdb.dk/Content/pdf/S%c3%a5dan%20styrker%20vi%20de%20merkantile%20uddannelser.pdf

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.062