23948sdkhjf

Reolernes konge leverer solidt regnskab, men er ikke tilfreds

Montana har leveret den tredje højeste bruttofortjeneste i nyere tid

8 mio. kr. står der på bundlinjen i Montanas regnskab, som blev offentliggjort fredag.

”Som følge af den generelle økonomiske udvikling er omsætningen faldet mere end forventet ved indgangen til året. Som følge heraf er årets resultat ikke på niveau med det forventede og anses derfor som ikke tilfredsstillende,” står der i ledelsesberetning.

Og det er rigtigt, at forventningerne hos Montana var noget højere sidste år. I ledelsesberetningen fra forrige år forventedes et resultat før skat på mellem 15 og 20 mio. kr., og det blev til 9,8 mio. kr. Det er en tredjedel mindre end den nedre forventede grænse.

I et større tidsperspektiv ser det ud til at gå fint i Haarby på Fyn. Montana oplevede ligesom alle andre i møbelbranchen en covid-eksplosion fra 2020, og det betød, at Montana i 20/21 havde en bundlinje 37 mio. kr. Året efter var den på 20 mio. kr., og i det perspektiv kan dette års bundlinje 8. mio. kr. efter skat virke beskeden, men i et før-covid-perspektiv er regnskabsåret 22/23 et gennemsnitsår, som hælder til den gode side.

Montana konkluderer da også, at ”ledelsen anser den samlede økonomiske situation for tilfredsstillende.” Altså, nok svarer det forgange år ikke til forventninger fra sidste år, men virksomhed som helhed har det godt.

Detaljeret ledelsesberetning

Montana overholder ikke bare årsregnskabslovens formelle krav, men også lovens reelle hensigt: at beskrive, hvordan virksomheden har det i dag, og hvordan man regner med, det kommer til at gå i morgen.

Og Montana har en forventning om, at usikkerheden i markederne fortsætter i 23/24. Samtidig forventer virksomheden at vokse en smule i forhold til sidste år.  

"Usikkerheden på markederne forventes at forsætte i regnskabsåret 2023/24, men det forventes, at Montana kan realisere en mindre vækst på omsætningen i forhold til 2022/23," skriver Montana i regnskabet. 

Virksomheden opgiver ikke dens omsætning, og derfor kendes virksomhedens toplinjevækst ikke. Men Montana oplyser, at den venter et bundlinjeresultat på mellem 13 og 18 mio. kr. før skat i det nye regnskabsår. Som tidligere nævnt var resultatet før skat 9,8 mio. kr. i 2022/2023. 

Derudover kan man i regnskabet læse, at Montana både er en finansielt konservativ og en finansielt avanceret virksomhed. Møbelvirksomheden afdækker dens renterisiko med swaps. Med et rente-swap bytter Montana en variabel rente ud med fast rente med en modpart. Det koster, til gengæld ved virksomheden, at den skal betale 4,73 pct. om året for at låne 12,6 mio. kr.

At Montana er rentekonservativ har måske rødder i virksomhedens historie. Virksomheden blev stiftet af Peter Lassen i 1982, og det år var renten historisk høj i Danmark. Et 20-årigt realkreditlån havde en rente på over 20 pct. i 1982. 

I dag er det Joakim Lassen, Peter Lassens søn, som er ejerleder af Montana. 

MONTANA FURNITURE A/S
Regnskabsår 2022/23 2021/22 2020/21
Valuta mio. DKK mio. DKK mio. DKK
Bruttofortjeneste 123,9 145,0 146,6
Resultat af primær drift 8,5 31,5 48,7
Resultat før skat 9,8 29,2 48,3
Årets resultat 8,1 20,8 37,4
Balancestatus 215,5 228,7 220,3
Egenkapital 140,4 133,6 141,1
Antal ansatte 173 181 152
Kilde: CVR

Se nøgletal for:
Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078