23948sdkhjf

Regnskabsfejl og svagt marked får køkkenmastodont til at nedjustere

I en selskabsmeddelelse oplyser TCM Group, at man ved en fejl har anvendt budgettal til visse regnskabsestimater. Samtidig nedjusterer gruppen forventningerne til årets resultat uafhængigt af fejlen

TCM Group står blandt andet bag Svane Køkkenet, Aubo, Nettoline og Tvis Køkken, og gruppen må nedjustere forventningerne til tredje kvartal og omsætningen for hele 2023. De sker dels efter en regnskabsfejl, og dels efter en svagere markedsudvikling end forventet. Det oplyser TCM Group i en selskabsmeddelelse.

Den øvre omsætningsgrænse for 2023 nedjusteres med 35 mio. kr. fra 1.125 mio. kr. til 1.090 mio. kr. Den nedre omsætningsgrænse sænkes fra 1.050 mio. kr. til 1.040 mio. kr. Omsætningen i året første ni måneder er faldet 8,7 pct. i forhold til samme periode i 2022. 

TCM Groups regnskabsfejl vedrører såkaldte transitindtægter fra tredjepartsleverandører. Leverandørerne leverer for eksempel hvidevarer til koncernens køkkener. TCM Group specificerer ikke i meddelelsen, hvori transitindtægterne præcist består, men en rimelig formodning er, at det er betaling for håndtering og opbevaring af for eksempel et køleskab, fra det er produceret, til det leveres med et køkken.

Da TCM Group lagde budget for 2023, overestimerede gruppen disse indtægter, og ved en fejl har man i årets to første kvartalsregnskaber anvendt budgettal i stedet for faktiske indtægter. Fejlen blev opdaget i forbindelse med regnskabsopgørelsen for tredje kvartal. 

”Budgettallene blev på grund af en fejl brugt til at estimere aktuelle indtægter i Q1 og Q2,” skriver TCM Group i selskabsmeddelelsen.

Regnskabsfejlen har ført til en nedjustering på 8 mio. kr. for årets første tre kvartaler og 10 mio. kroner for hele året.

Efter første kvartal var TCM Group mere optimistiske på vegne 2023, end man var i årsrapporten fra 2022. Optimismen har siden fortaget sig, og i dag forventer man en omsætning på niveau med 2022-årsrapportens forudsigelse, men et maksimalt overskud før skat og renter på det halve i forhold til forventningen ved årets begyndelse. 

I forbindelse med årsrapporten for 2022 anså TCM Group et maksimalt overskud på 100 mio. kr. for realistisk. I dag fremme ved tredje kvartal er forventningen et overskud på maksimalt 50 mio. kr. Derfor er indekstal og absolut overskudsestimat i øvrigt sammenfaldende i grafen ovenfor.

TCM Group har hensat 5 mio. kr. yderligere til tab på tilgodehavender i tredje kvartal 2023, og hensættelsen er netop begrundet i en svagere markedsudvikling end forventet ved årets begyndelse.

TCM offentliggjorte den 19. juni i år købet af alle aktierne i Aubo Production A/S. Handlen blev gennemført den 3. juli 2023, og Aubo Production A/S indgår i de konsoliderede tal for koncernen fra den 3. juli 2023. TCM fremhæver selv dette forhold i onsdagens selskabsmeddelelsen, dog uden at drage regnskabsmæssige konklusioner heraf.  

- Som et resultat af de svagere markedsforhold har vi, som en forebyggende foranstaltning, besluttet at øge vores hensættelse til potentielle tab på vores tilgodehavender, udtaler CEO Torben Paulin i selskabsmeddelelsen. Paulin fortsætter:

- I 2023 budgettet var de forventede transitindtægter, der skal modtages fra 3. partsleverandørerne, overvurderet, og i Q1 og Q2 kvartalsrapporterne var de overvurderede budgettal brugt til at estimere de faktiske indtægter. Vi retter nu denne fejl, hvilket desværre påvirker helårsforventningerne negativt med cirka DKK 10 millioner sammenlignet med vores tidligere forventninger.

CEO Torbens Paulins hele udtalelse i forbindelse med TCM Groups selskabsmeddelelsen:

 ”Salget i Q3 og ordreindgangen indtil videre for Q4 har ikke levet op til vores forventninger på trods af en positiv udvikling i B2C salget i specielt Svane Køkkenet brandet. Den underliggende bruttomargin blev svagt forbedret sammenlignet med Q2, drevet af et forbedret salgsmix, hvilket dog ikke var nok til at opveje den negative effekt fra et lavere salg. Som et resultat af de svagere markedsforhold har vi, som en forebyggende foranstaltning, besluttet at øge vores hensættelse til potentielle tab på vores tilgodehavender. I 2023 budgettet var de forventede transitindtægter, der skal modtages fra 3. parts leverandørerne, overvurderet og i Q1 og Q2 kvartalsrapporterne var de overvurderede budgettal brugt til at estimere de faktiske indtægter. Vi retter nu denne fejl, hvilket desværre påvirker helårsforventningerne negativt med cirka DKK 10 millioner sammenlignet med vores tidligere forventninger.”

TCM

Se nøgletal for:
Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.109