23948sdkhjf

Uvildig entreprenørgranskning

Sælges
Udløber
30. juli 2025
Stand
Ny

ET BYGBART PROJEKT FRA STARTEN
V2C tilbyder en

uvildig granskning

af projektmaterialet.

En uvildig entreprenørgranskning gør byggeprojektet mindre risikobehæftet. Vi afdækker sammenhængen mellem projektets kvalitet, tid, økonomi og bygbarhed og kommer med anbefalinger til områder, der bør afklares. Vi får således potentielle problemer på bordet i tide, hvor det er langt lettere og billigere at rette eller ændre i projektet på papirstadiet end under selve udførelsen af byggeriet.

 

Granskning af projektmateriale


Granskning af bygbarhed og drift


Granskning af tid og økonomi
Granskning af arbejdsmiljø og sikkerhed

Granskning af digital model


Samprojektering og projektoptimering

 

Fundamentet for et godt byggeforløb
Uvildig entreprenørgranskning kan give en mere problemfri byggeproces og skaber tryghed for, at oprindelige visioner fastholdes, og ubehagelige overraskelser undgås.

Granskningen styrker forståelsen for projektet i sin helhed. I sidste ende skaber dette gode forudsætninger for at indlede et samarbejde med en entreprenør, som er tryg ved projektet og den videre produktion – et værdigskabende samarbejde, der samler alle involverede parter om at skabe det bedst mulige projekt. Med et oplæg/udspil i hånden får bygherre større gennemslagskraft i videre dialog med entreprenør og rådgivere.

 

Uvildighed sætter projektet i centrum
Vi kalder det uvildig entreprenørgranskning, fordi vi er overbeviste om, at det er hensigtsmæssigt at lægge granskningen organisatorisk væk fra entreprenøren og de projekterende. Med uvildige, bygbare briller kan vi se på projektet med nye øjne og med et blik for helheder. Vores advisors har de rette værktøjer og erfaring til at udpege kritiske forhold uden at være farvet af egne interesser eller faglige baggrund. Det tilfører det færdige byggeri en øget værdi.

Bygbarhed på tværs af fag
Det giver værdi og en bedre proces for alle parter at projektere et byggeri, hvor der fra starten er tænkt på en risikofri og optimeret udførelsesperiode. I en uvildig entreprenørgranskning har vi stort fokus på toleranceforhold, grænseflader, logistikforhold, bygherreleverancer, leverandørprojektering mv.

 

Eksempel på indhold af granskning:

Kontrakter
Udbudsstrategi
Risikorapporter
IKT-aftaler
Brandstrategi
Lean Commissioning
Lovgrundlag
Projektets målsætning
Tekniske rapporter
Lokalplan
En uvildig entreprenørgranskning kan endvidere være med til at reducere ekstra krav og tidsfristforlængelser som følge af fejl og mangler i projektmaterialet.

 
Sådan gør vi
Ved en uvildig entreprenørgranskning samler vi et team af relevante fagspecialister, som både kan foretage en fagspecifik gennemgang og derefter en tværfaglig gennemgang af det samlede projektmateriale, alt efter behov. Vi skræddersyer vores granskninger, alt efter hvilket stadie projektet befinder sig på og efter særlige forhold.

 

https://v2c.dk/uvildig-entreprenoergranskning/
Sælger
V2C ApS
Torveporten 2
2500 Valby
Danmark

Anna Misztal D' Abadia
Telefon: +45 20605068

Se flere produkter
Se hele profilen
Kontakt sælger

Send til en kollega

0.109