23948sdkhjf

At møde mennesker med psykiske vanskeligheder/diagnoser

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
22. april 2020

17. juni 2020
Dit udbytte

Når du har deltaget på modulet opnår du:

 • viden om psykiske vanskeligheder, og diagnoser fra forskellige perspektiver
 • viden om indsatsers betydning for borgeren
 • færdigheder i at kunne analysere, vurdere, formidle samt anvende de muligheder du opdager i mødet med borgeren
 • kompetencer til at kunne opnå en god kontakt til borgeren, og herigennem at kunne håndtere og gennemføre relevante indsatser i samarbejde med borgeren

Efter modulet kan du anvende den viden og erfaring du har i forvejen i mødet med borgeren. Nu på en måde, der tager udgangspunkt i borgerens særlige vanskeligheder.

Læs hele beskrivelsen Det faglige indhold

Modul Vf4: Mødet med mennesker med sindslidende

Du introduceres til behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien gennem den nyeste og mest aktuelle viden ift. de tilgange og ansvarsområder der er på de to forskellige områder. Gennem en forståelse af, hvad det vil sige, at have psykiske vanskeligheder eller en psykiatrisk diagnose, får du et indblik i borgerens situation.

På modulet er der lagt stor vægt på, at du vil sætte de erfaringer, du allerede har i spil ift. de andre studerende. Både dine egne og andres erfaringer kvalificeres løbende i anvendelsen af den nye viden i praksis og gennem diskussioner på holdet.

Du kommer til at arbejde med:

 • dit møde med borgeren ift. dine særlige arbejdsområder
 • bio, psyko, socialt, materielt og åndeligt perspektiv på mødet med borgeren
 • borgers eget perspektiv på egen situation
 • brugbare metoder og tilgange ift. de strategier og retningslinjer som mødet indskriver sig i
 • teorier, metoder og værktøjer til at opnå et konstruktivt møde med borgeren
Læs hele beskrivelsen

Alle der møder mennesker med psykiske vanskeligheder i deres arbejde. Modulet henvender sig især til fagprofessionelle uden for det psykiatriske arbejdsfelt, fx sygeplejersker i somatiske specialer, primærsygeplejersker, sagsbehandlere, jobkonsulenter, undervisere og pædagoger.

Som udgangspunkt vurderes en studerendes arbejdsindsats til 27 timer pr. ECTS-point. Det indebærer en arbejdsindsats på minimum 135 timer på et 5-ECTS-point og 270 timer på et 10 ECTS-point modul. Timerne anvendes til forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningen, til studieøvelser og afprøvning i egen praksis samt gennemførelse af modulprøven.

Der påregnes ca. 4 fremmødegange på et 5 ECTS-point modul og ca. 8-11 fremmødegange på et 10 ECTS-point modul. En fremmødegang vil typisk foregå i tidsrummet mellem 9-16, men kan variere på de forskellige undervisningssteder.

Senest 4 uger før undervisningen begynder, vil en plan for undervisningen blive tilgængelig på læringsportalen Itslearning.

 • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs mere om realkompetencevurdering her.

Undervisningsadresse

VIA, Hedeager2, 8200 Aarhus N

Send til en kollega

0.364