23948sdkhjf

Mobile kraner >8-30 tonsmeter

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
30. september 2019

4. oktober 2019
AMU-Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg Ø Kranbasis samt kørekort til kat B Kursusnr.: 48643
Varighed: 5,0
Pris: kr. 590,00 Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom. Deltageren skal dokumentere, at have gennemført og bestået følgende uddannelse:Kranbasis Grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter. Krancertifikatuddannelse. Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter og opfylder kvalifikationskravene, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til: - risici forbundet med arbejde med mobile kraner- mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger- mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger- reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej- indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang- reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner- mobile kraners stabilitetsforhold- jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne- valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt- korrekt anvendelse af støttebenEfter endt uddannelse kan deltageren:- betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt- vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes- vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio- vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes- gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej- tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning- aflæse lastdiagrammer- opstille mobile kraner korrektKontaktinformation
AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
6705 Esbjerg Ø
Danmark

Anette Klinge Thygesen
Telefon: +45 79140322
Fax: +45 79140300


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.319