23948sdkhjf

Viden- og innovationsledelse

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
19. august 2019

27. september 2019
Dit udbytte

Når du har gennemført modulet, er du i stand til at støtte innovation og videndannende processer i din organisation gennem en ledelsespraksis, der balancerer styring, systematik, relationer og kreativitet.

Du bliver bedre til at:

 • Forstå viden- og innovationsbegrebers kompleksitet
 • Reflektere over barrierer og drivkræfter i viden- og innovationsledelse
 • Analysere, vurdere og perspektivere videndannende og innovative processer i spændingsfeltet mellem kreativitet og systematik og mellem ledelse og styring
 • Lede videnskabende og innovative processer i en organisatorisk kontekst
 • Identificere behov for kompetenceudvikling i forhold til aktivering af innovative ressourcer og viden i organisationen
Læs hele beskrivelsen Det faglige indhold

Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for at arbejde med viden- og innovationsledelse. Du får skærpet din viden og praksis ved at få mulighed for at forholde dig undersøgende og arbejde såvel teoretisk som praksisorienteret.

Du arbejder med:

 • Innovation og videndannende processer
 • Ledelsesmæssig styring, systematik, relationer og kreativitet
 • Viden- og innovationsbegreber
 • Teorier, begreber og metoder om viden, videndannelse, innovation og innovative processer i et ledelsesmæssigt perspektiv
Læs hele beskrivelsen

Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til at arbejde professionelt med viden- og innovationsledelse.

For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

 • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Undervisningsadresse

Aarhus Universitet,Birk Centerpark 15,7400 Herning

Send til en kollega

0.269