23948sdkhjf

Konference - Holstebro: De store projekter

Undervisningsregion
Danmark > Midtjylland > Holstebro Kommune
Periode(r)
3. april 2019

3. april 2019

Holstebro Kommune har 58.500 indbyggere, mens der i selve Holstebro By bor 36.200.

Byen er gennem de seneste 5 år vokset med 300 indbyggere årligt, og den skiller sig særligt ud ved at være blandt de få danske byer, der vokser hurtigere end kommunen som helhed.
 
Holstebro Kommune forventer dog, at befolkningstilvæksten frem mod 2029 vil være væsentligt højere, end den der har været i området de seneste 6-10 år.  Der forventes en befolkningstilvækst i hele kommunen på 2.660 indbyggere frem til 2029, og det forventes, at der skal udlægges arealer til 2.000 nye boliger i perioden.
 
Byen er 5 gange i træk blevet kåret til Danmarks flotteste handelsby af ICP - senest i 2014. Holstebro spåes af ICP til at være blandt de 29 byer, der har bedst chance for at overleve som handelsby frem mod 2030. Samtidig er kommunen flere gange af Dansk Byggeri blevet kåret til landets mest erhvervsvenlige. Byen udgør således regionens handels- og erhvervscentrum med et stort opland.
 
Væksten i Holstebros erhvervsudvikling forventes af kommunen at fortsætte med endnu større styrke frem mod 2029. Det betyder, at der bliver behov for arealer på samlet 1,2 millioner kvm til udvidelse af eksisterende virksomheder og opførelse af nye.
 
Der bygges især tæt-lav boliger i store udstykninger i blandt andet Halgård Vest mellem Herningvej og Mejdal i den sydøstlige del af Holstebro samt i Mejrup og Hornshøj. 
 
I det centrale Holstebro er der så småt sat gang i udviklingen af den 90.000 kvm store Slagterigrund, som vil have en mere urban karakter. I 2021 overtager kommunen desuden Regionshospitalet Holstebro, som omfatter 82.700 kvm bygninger i op til 9 etager. Dermed er der lagt op til, at den 69.000 km store grund kan byudvikles.
 
Endeligt har kommunen i samarbejde med boligselskaberne i Trekanten sat gang i en proces, der skal munde ud i, at det almene boligområde bliver mere attraktivt og åbent samt får bedre sammenhæng med den omgivende by.
 
Holstebromotorvejen, der blev vedtaget i 2013, indvies i efteråret 2018. Den del af motorvejen, der forløber fra syd for Tvis til Sinding, er dog åbnet allerede i efteråret 2017.
 
Byens Ejendom vurderer, at der over de næste 10 år skal bruges 9 milliarder kr. på byudvikling i Holstebro.

Undervisningsadresse

Hotel Schaumburg
Nørregade 26
Holstebro

Send til en kollega

0.429