Renoveringsplaner

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
3. oktober 2018

3. oktober 2018
Hvordan kan du tilrettelægge løbende renovering, så du tager hensyn til driftssikkerhed og økonomi? Brug en dag hos os, få teorien på plads og få praktiske planlægningsværktøjer med hjem.

Målgruppe
Driftsledere og ledningsmestre fra små og mellemstore varmeværker.

Formål
Kurset giver deltagerne overblik over, hvilke fremtidige investeringer, der er nødvendige for at kunne bibeholde driftssikkerheden. 

Indhold
• Værktøj til renoveringsplaner og renoveringsstrategi
• Tilstandsvurdering af ledningsnet
• Metoder til fejlfinding
• Test af eksisterende rør
• Termografering
• Alder- og ledningsregistrering
• Hydraulisk analyse
• Praktiske eksempler
• Erfaringsudveksling

Form
Kursusdagen er opdelt i tre trin: 
1) Kursisterne præsenteres for et teoretisk oplæg inklusiv praktiske eksempler på delelementer i en renoveringsplan, som kursisten kan tage direkte med hjem og anvende. Der vil desuden indgå øvelser
2) Kursisterne præsenteres for en række konkrete værktøjer til at lave en renoveringsplan
3) Kursisterne bliver klædt på til at kunne lave en renoveringsplan, således at de bliver i stand til at sikre, at værket får fordelt udgifter til renovering over en årrække

Derudover vil der være plads til erfaringsudveksling.

Program
Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.30

09.15  Velkomst og præsentation
 
v/ Søren Hjort Olsen, DFP      

09.40  Erfaring fra et varmeværk
v/ Thomas Byskov, Lemvig Varmeværk a.m.b.a

10.20 Pause

10.30 Datagrundlaget
Nødvendige data, datas tilgængelighed, datakvalitet, dataforbedring
v/ Rene Agger Sørensen, DFF-EDB

12.00 Frokost
 
12.45 Værdiansættelse af eksisterende ledningsnet
Estimering af ledningsnettet værdi (stand), beregning af årlige renoveringsudgifter
v/ Søren Hjort Olesen, DFP

13.15 Effektiv renoveringsplanlægning
Value for money, termografering, hydraulisk analyse, udvidelsesplaner, mufferenovering m.v.
 v/ Søren Hjort Olesen, DFP

14.00  Kaffe og kage

14.15 Praktisk gennemgang af Dansk Fjernvarmes ”regneark” inkl. øvelser
v/ Søren Vesterby Knudsen, Rambøll

15.30 Eksempler på renoverings- og henlæggelsesplaner
v/ Søren Hjort Olesen, DFP

15.50 Afslutning og evaluering

16.00 Tak for i dag

Undervisningsadresse

Fjernvarmens Hus, KoldingKontaktinformation
Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding
Danmark

Lisbeth Aagaard Mountfield
Telefon: +45 2331 8802
Fax: +45 75528962


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.291