23948sdkhjf

Danmarks trædække 20 pct. større end hidtil opgjort

18 gange Rold Skov skjuler sig i parker, sommerhusområder og baghaver

Satellitbaseret og ”deep learning”-raffineret forskning fra Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning viser, at 16,9 pct. af Danmarks areal er dækket af træer, men knap en femtedel af trædækket befinder sig uden for de områder, der defineres som skove. Trædækket uden for skove er hidtil ikke talt med i de officielle statistikker over nationens træer og biomasse.

- Der står rigtig mange træer i bl.a. sommerhusområder og i byerne, som ikke tælles med, når de nationale opgørelser over skovressourcer laves. Vores studie viser, at der er et skjult potentiale i forhold til lagring af kulstof uden for skovene, som skal indregnes i klimamodellerne og i oversigter over biomasse, siger lektor Martin Brandt fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning i en pressemeddelelse fra Københavns Universitet.

Optællingen viser, at 16,9 procent af Danmarks areal er dækket af træer, men at en knap femtedel af trædækket – 19,5 procent – befinder sig uden for de områder, der defineres som skove. Københavns Universitet.

11 gange Silkeborgskovene

Danmarks areal er 42,952 km2, og de 16,9 pct skovareal udgør således 7.258 km2. De nyfundne træer, 19,5 pct. af Danmarks samlede trædække, svarer derfor i areal til 1415 km2 skov eller 11 skove på størrelse med Danmarks største skov, Silkeborgskovene (128 km2). Københavns Kommunes areal er til sammenligning 178 km2.

De 20 pct. oversete træer har man fundet ved en smart anvendelse af satellitbilleder. Først har man talt træer manuelt i en række områder, derefter har man fordret en computer med satellitbilleder af de samme områder, og så har en algoritme i en computer lært sig, hvordan menneskeligt nøjagtigt optalte træer ser ud på lavtopløselige satellitbilleder.

Denne algoritme har herefter analyseret satellitbilleder af hele Europa, og her har den altså fundet 20 pct. flere træer uden for de danske skove, som normalt ikke tælles med.

De anvendte satellitbilleder har en opløsning på tre meter, og det betyder at en pixel på satellitkameraets sensor svarer til tre meter på jordoverfladen. Netop fordi der er tale om ’deep learning’, kan algoritmen på baggrund af relativt informationsfattige satellitbilleder give gode estimater af skovdækket i Danmark.

Billedet gentager sig i Europa

Forskerne har brugt algoritmen på hele Europas areal, og i tætbefolkede og ikke skovrige områder gentager det danske billede sig.

Nederlandene topper listen som det land, der procentvist har mest trædække, som ikke er talt med i de nuværende opgørelser. Næsten 25 procent af landets trædække ligger således uden for skovene, hvoraf otte procent vokser i byerne.

I Storbritannien er 22 procent af landets trædække andre steder end i skovene, og for Irland er det knap 20 procent. For skovrige lande er andelen af trædække uden for skovområderne markant mindre. Således findes eksempelvis kun knap to procent ud af Finlands samlede trædække uden for skovene.

- I de europæiske lande, som naturligt har mange store skovområder, betyder træerne uden for skovene ikke det store. Men i lande som Danmark, Nederlandene, Storbritannien og Irland, der ikke har enorme skovressourcer, spiller disse træer en vigtig rolle for biodiversiteten, mikroklimaet, landskabsværdier og vandets kredsløb i det enkelte område, slutter Martin Brandt.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078