23948sdkhjf

Barrierer og potentialer for implementeringen af BIM

| Medlemsnyhed | Indrykket af BIM Equity A/S

Krav om låste fil-formater og fraværet af en digital kultur. Det er blot nogle af de barrerier, der kom frem på tre forskellige digitaliseringskonferencer, BIM Equity netop har deltaget i. Potentialesiden omfatter OpenBIM...

I juni måned deltog Thomas Graabæk i flere workshops og konferencer om digitalisering af byggebranchen. Den opsamlede viden har han beskrevet i et blogindlæg, der her bringes i en forkortet udgave. Du kan læse indlægget på BIM Equitys blog >> 

Overordnet set var der på tværs af konferencerne et sammenfald i årsagerne til, at BIM og digitalisering ikke er implementeret i højere grad, end det er tilfældet ude blandt byggeriets parter. Det handler blandt andet om en manglende digital kultur og manglende dokumentation af BIMs værdiskabende potentialer.

 LÆS OGSÅ: BIM-seminar i Aarhus og København

Digitalisering i arkitekt- og byggebranchen
Første konference var en workshop, der løb af stablen på BLOX:, under overskriften “Digitalisering i Arkitekt- og byggebranchen” og blev afholdt af Erhvervsministeriet og DAC (Dansk Arkitektur Center) for at styrke dansk arkitektur som eksportvare. Én af barriererne for en øget eksport menes nemlig at være manglende digitalisering, herunder implementering af BIM. Og det er ret interessant, at DAC i deres research blandt andet kommer frem til, at

 • Det tværfaglige arbejde i værdikæden er altafgørende for processen, og digitale værktøjer skal ses
  som et middel til større samarbejde i de tidlige stadier af et projekt
 • Åbne digitale platforme giver bedre muligheder for at arkitekten kan vælge digitale værktøjer efter
  behov
 • Der er behov for en holdningsændring blandt de mere traditionelle tegnestuer ved blandt andet at
  tydeliggøre/visualisere de (økonomiske) gevinster, der er ved at bruge nye digitale værktøjer

  (Kilde: Researchnotat: Digitaliseringens konsekvenser for arkitekter. Udarbejdet af Dansk Arkitektur Center for Erhvervsministeriet i november/december 2017)


Behov for en holdningsændring mod OpenBIM

Workshoppen viser at der er behov for en holdningsændring, så aktørerne i byggebranchen opdager, at de digitale værktøjer ikke bare giver en direkte gevinst til virksomhederne, som implementerer dem, men at de også fører til et bedre tværfagligt samarbejde, der er en forudsætning for at styrke arkitekturen og branchen generelt. Et af midlerne er åbne digitale platforme (OpenBIM)!

LÆS OGSÅ: Bygherrernes fornemmelser for (BIM)-standarder 

Digitalt barometer
En anden konference Thomas Graabæk deltog i var MOLIOs lederkonference, “Digitalt barometer“, med fokus på, hvordan digital omstilling i byggeriet er en ledelsesopgave. Udgangspunktet for konferencen var en større spørgeskemaundersøgelse, hvor man havde kortlagt, hvor de største barrierer for omstillingen ligger:

Barriererne omfatter bl.a.:

 • Manglende digital kultur
 • Manglende digitale kompetencer
 • Samarbejdsformerne i byggeriet
 • Manglende standarder
 • For stor investering

Oplæg på Build 4.0 om BIM som designværktøj
Den sidste konference Thomas Graabæk deltog i, var BUILD 4.0 hos Teknologisk Institut. Graabæk var selv blandt   oplægsholderne og lagde vægt på, hvordan man kan benytte BIM som et kreativt og konceptuelt designværktøj, og ikke kun til at dokumentere projekteringen. Det var som lavpraktisk modsvar på alle de øvrige oplæg om droner, virtual reality, robot-teknologi, 3D-print, CDE (Common Data Environmet) og alle de andre buzzwords, som måske ikke er forkerte, men muligvis heller ikke relevante for hvordan vi som branche kommer i gang med omstillingen til de digitale værktøjer, som vil kunne gøre en forskel på tegnestuernes bundlinje og som kan gøre dansk arkitektur til en eksportvare til gavn for os alle. 

Dette er forkortet version af Thomas Graabæks Blogindlæg "Barrierer og potentialer for implementeringen af BIM." Læs hele indlægget her >> 

Medlemsnyhed

Indrykket af
BIM Equity A/S

Strandlodsvej 6B, 3.
2300 København S
Danmark
BIM Equity A/S

Send til en kollega

0.142