23948sdkhjf

Fra ”co-operation til collaboration” – BIM i landskabet hos JUUL | FROST Arkitekter

| Medlemsnyhed | Indrykket af BIM Equity A/S

Landskabsarkitekturen har længe været en integreret del af JUUL | FROST Arkitekters virke – hvilket i disse år blot yderligerer manifesteres ved, at BY + RUM + LANDSKAB nu også anvender BIM gennem alle faser.

JUUL | FROST Arkitekter er blandt BIM-pionerne i Danmark og udnytter digitaliseringens potentialer til at optimere deres arbejdsgange til glæde for bygherrer, udviklere og brugere. Hermed kan tegnestuen fokusere på at udvikle kreativ og værdiskabende arkitektur.

Tegnestuen er organiseret i tre udviklingsafdelinger, BY + RUM + LANDSKAB, BYGNING + BEBYGGELSE og FORSKNING + UDVIKLING, der arbejder tæt sammen på de enkelte projekter. Resultatet er projekter, der er robuste over tid og fleksible til at imødekomme ændrede behov. Det tætte samarbejde mellem de tre afdelinger medfører, at alle projekter kædes sammen i en større strategisk sammenhæng, hvor bygninger, landskaber og byrum indgår i et naturligt samspil.

I BYGNING + BEBYGGELSE har BIM gennem det seneste årti+ været naturlig del af work flowet og har blandt andet resulteret i det prisvindende NOVA-projekt på Handelshøjskolen i Örebro. I løbet af de to seneste år er ARCHICAD ligeledes blevet en del af landskabsarkitekternes work flow – ikke mindst takket være det nye LAND4 plugin, der er særligt udviklet til at imødekomme landskabsarkitekternes arbejdsprocesser.

Flyvestation Værløse 
”For os handler det om at skabe unikke projekter, og her er ARHCICAD et værdifuldt redskab. Det er nemmere og sjovere at kommunikere projekterne internt og overfor vores samarbejdspartnere og bygherrer. Det betyder, at alle på et tidligt stadie får ejerskab til projektet og forfølger de samme succeskriterier,” indleder Line Stybe Vestergaard, associeret partner og landskabsarkitekt MAA. 

Et godt eksempel på dette er tegnestuens arbejde i Værløse. Første etape af Filmhusene på den tidligere Flyvestation Værløse er et kombineret bolig- og landskabsprojekt, der aktuelt er under udførelse. Filmhusene tager afsæt i det eksisterende landskab som et værdiskabende udgangspunkt for en nutidig boligbebyggelse med nær kontakt til naturen og særligt fokus på nære relationer og fællesskaber. Udformningen af de tre boligklynger tager afsæt i et camouflage-mønster, der er en reference til flyvestationens militære fortid. Det store landskab omkring Filmhusene, som er udviklet for en anden bygherre er også under udførelse. Her skaber JUUL | FROST Arkitekter et nyt LAR- og oplevelseslandskab med grøfter, bassiner og bakker.

SE VIDEO: JUUL | FROST Arkitekter går 100% BIM i Örebro 

BIM fører til tættere og mere intuitivt samarbejde
Implementering af et fuldt BIM-baseret work flow i BY + RUM + LANDSSKAB har afgørende betydning for udviklingen af projekterne på tegnestuen. ”Når vi i landskabsafdelingen arbejder i ARCHICAD bliver landskabet i endnu højere grad end tidligere en afgørende del af projektet og sætter betingelserne for, hvordan bygningerne ender med at tage sig ud, og at de på en naturlig måde relaterer sig til omgivelserne,” forsætter Line Stybe Vestergaard.  

Som det fremgår af Filmhusene er samspillet mellem bygninger og landskabsrum - og har til alle tider været - en integreret del af JUUL FROST Arkitekters DNA. Men ikke desto mindre lagde forskellen mellem 2D og 3D designværktøjer i de to afdelinger en naturlig begrænsning for, hvor intuitivt samarbejdet var. At alle arbejder i en fælles BIM model nedbryder de sidste grænser.

”Når vi alle arbejder i den samme model, kan vi hele tiden se, hvordan vores løsninger og ændringer påvirker det endelige resultat, hvilket i sagens natur betyder, at vores landskabs- og bygningsarkitekter arbejder tættere sammen end nogensinde før. Det kommer til udtryk i endnu bedre koordinerede projekter. Det, der har gjort det hele nemmere er LAND4 plugin’et til ARCHICAD, der er udviklet af LAND Software for at imødekomme landskabsarkitekternes behov for at arbejde med kotering med mere.”

LÆS OGSÅ: BIM for landskabsarkitekter LAND4 

Fra ”co-operation til collaboration”
Som BIM-Manager er Morten Bilde, associeret partner og M.Sc.Eng., ansvarlig for implementering af blandt andet ARCHICAD hos JUUL | FROST Arkitekter. Han fortæller begejstret om betydningen af, at landskabsafdelingen nu er 100% BIM-kyndige.

”Når alle fagområder på tegnestuen arbejder i én og samme model, frisætter det automatisk ressourcer, da mange af de mere trivielle, men ikke desto mindre vigtige opgaver, automatiseres. Det betyder, at vi kan koncentrere os om at være kreative og skabe de bedste løsninger, der kommer alle involverede parter til gode.” 

Morten Bilde fremhæver også begejstret - og med en for JUUL FROST Arkitekter værdig strategisk indsigt - det tættere samarbejde mellem tegnestuens to udførende afdelinger.

”I og med at vores landskabsafdeling anvender BIM er vores interne arbejdsprocesser med ét gået fra co-operation til collaboration – som netop er et af tegnestuens udviklingsbegreber. Det vil sige, at vi ikke blot arbejder på det samme projekt, men i virkeligheden fra start til slut udvikler projektet sammen digitalt.”

Morten Bilde bemærker også optimerede arbejdsprocesser udadtil, når projekterne udvikles i samarbejde med samarbejdspartnere, bygherrer og de kommende brugere. ”BIM skaber et grundlag for iterative processer, hvor man på et tidligt stadie kan udvikle sammen – og med LAND4 og ARCHICAD bliver også designprocessen en del af BIM”, fortæller han.  


Dette er en forkortet udgave af et interview med Line Stybe Vestergaard og Morten Bilde, assoscierede partnere hos JUUL | FROST Arkitekter. Læs hele interviewet her >> 

Alle Illustrationer c/o JUUL | FROST Arkitekter.


FAKTA - JUUL | FROST Arkitekter på Flyvestation Værløse
På den tidligere Flyvestation Værløse har JUUL | FROST Arkitekter lige nu 3 projekter:             

Filmhusene 
Projekt: Bolig og landskab
Bygherre: Bonava
Areal: 100 boliger, 12.680 kvm
Areal landskab: 27.920 kvm / ca 3 ha
Periode: 2016 -

Udsigtshusene
Projekt: Bolig og landskab
Bygherre: Bonava
Areal: 30 boliger, 3.905 kvm
Areal landskab: 10.850 kvm/ ca 1,1 ha
Periode: 2016 -

Landskab – Etape 1 sydlejren
Projekt: fællesarealer, LAR-grøfter og bassiner og bakker
Bygherre: Freja Ejendomme
Areal: 42.769 kvm/ ca. 5 ha
Periode: 2017 -

Medlemsnyhed

Indrykket af
BIM Equity A/S

Strandlodsvej 6B, 3.
2300 København S
Danmark
BIM Equity A/S

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.154